Informacje

Centrum Kompetencji Smart Power Grids działa przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

W działalność Centrum zaangażowanych jest 15 instytucji, w  tym 6 ze świata nauki i 9 ze świata biznesu. To uczelnie wyższe oraz przedsiębiorstwa, które współpracują ze sobą również jako członkowie Konsorcjum Smart Power Grids – Polska. W Centrum zrzeszeni są Partnerzy o szerokim spektrum kompetencji i umiejętności, posiadający niezbędne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji wyników badań.

Centrum Kompetencji Smart Power Grids skupia swoją aktywność naukowo-badawczą i przemysłową w obszarze energii, technologii kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią, cyberbezpieczeństwa oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT).

Zapraszamy do współpracy.

http://www.smartgrids.pwr.wroc.pl/index,1041.dhtml

Główny obszar tematyczny IATI:

OT7 – Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią 

Pomocnicze obszary:

OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne/ICT

OT11 – Bezpieczeństwo


prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant
Politechnika Wrocławska
+48713204458
mgr inż. Marek Wąsowski
Politechnika Wrocławska
+48713204428